I forrige artikkel tok vi opp problemstillingen rundt eierskap til LinkedIn-kontakter opparbeidet i et arbeidsforhold. Jeg har spurt en av norges mest erfarne LinkedIn-brukere, Edgar Valdmanis, og her er hans synspunkt i saken (gjengitt...

Hvilket språk skal du velge på LinkedIn? For de fleste i Norge er hovedmålgruppen norsk, og da er det gjerne naturlig å velge norsk språk på LinkedIn og ha innholdet i profilen på norsk. Men...

Det finnes nå rundt 1,3 millioner norske brukere på LinkedIn. Alle disse bruker denne plattformen fordi den gir dem en eller annen form for verdi i jobbsammenheng, enten det er for å knytte kontakt...

Det hersker mye usikkerhet om hvordan man skal tilpasse sin LinkedInprofil på best mulig måte for å nå høyt opp på søk og dermed bli funnet av rekrutterere og andre som kan bringe en...

POPULÆRT

Pin It on Pinterest